naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / themaInfo

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes V - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - De vastenavond die komt an wij zingen ho man ho, Het viel een hemels dauwe voor mijns liefs vensterkijn, Viva viva la musica, Het voer een maagdelijn over Rijn, Een vriend'lijk aardig vogelijn zong heldere zonneschijn

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd holland oud hollandse oudhollandse oud-hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: het voer een maagdelijn over de rijn er voer een maagdje over de rijn vriendelijk aardig vogelijn vogeltje vogel
Nederlandse volksliedjes
 ∼  V  ∼ 


 
De vastenavond die komt an
wij zingen: "Ho, man, ho!"
Geeft ons een pankoek uit de pan
en zo mijnheer, wel zo.
En nu het vastenavond is
nu zijn wel alle keeltjes fris!
Van dir don don, van dir don don
van dir don don don, dirdondeine,
het spelen gaat gewis!

Tsa, meisjes, zet de pan te vier:
slaat eiers in het meel.
En haalt een kruikje smokkelbier:
zo smeren wij de keel.
Terwijl gij nu dan uit de haard
de koekjes uit de pan vergaart.
Van dir don don, van dir don don
van dir don don don, dirdondeine,
wij spelen met de kaart!

Wat raad je, zal het klaver troef
of zal het schoppen zijn?
Neen, geen van bei: 't is harteboef
en 't asie da's voor mijn!
Wel hey, wel hey, wat zeg je nu?
Zeg, speel je mee of ben je schuw?
Van dir don don, van dir don don
van dir don don don, dirdondeine,
zie, daar is lanterlu!

Hier dient ook wel een glaasje bij:
ik drinke deze dronk
op mijn gebuurkens aan weerszij
sa, vrienden, wij zijn jonk!
Kom, kus je meisje dat het raakt
terwijl de wijn ons allen smaakt!
Van dir don don, van dir don don
van dir don don don, dirdondeine,
de vastenavond vrolijk maakt!


midi volksliedjes met mp3 muziek - vastenavond die komt an zingen
bladmuziek van nederlands volksliedje - vastenavond die komt aan zingen bladmuziek     vergroting

Variant melodie:
midi volksliedjes met mp3 muziek - vastenavond die komt an zingen
bladmuziek van nederlands volksliedje - vastenavond die komt aan zingen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Vastenavondliedje.

Uitleg: vastenavond: de laatste avond van carnaval (de dinsdag voor aswoensdag) / lanterlu: bepaalde kaartcombinatie.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Delfs Cupidoos schighje (1656)
•  J.H. Scheltema, Nederlandsche liederen uit vroegeren tijd (1885)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het viel een hemels dauwe
voor mijns liefs vensterkijn.
Ik en weet geen schoonder vrouwe
zij staat in 't herte mijn.
Zij houdt mijn herte bevangen
't welk is zozeer doorwond
och, mocht ik troost ontvangen
zo waar' ik gans gezond.

Die winter is vergangen
ik zie des meis virtuit
ik zie die loverkens hangen
die bloemen spruiten in 't kruid.
In genen groenen dale
daar is 't genoeglijk zijn
daar zinget die nachtegale
end' zo menig vogelkijn.

Ik wil den mei gaan houwen
voor mijns liefs vensterkijn
ende schenken mijn lief trouwe
die alderliefste mijn.
Ende zeggen: Lief, wilt komen
voor uw klein vensterken staan
ontvaat den mei met bloemen
hij is zo schone gedaan.

't Meisken zij was beraden
zij liet haar liefken in
heimelijk, al stille
in een klein kamerken.
Daar lagen zij twee verborgen
een korte wijle ende niet lank
die wachter op ter muren
hief op een lied, hij zank:

Och, is er iemand inne
die schaff' hem balde vandaan
ik zien den dag opdringen
al in dat oosten opgaan.
Nu schaft u balde van henen
tot op een ander tijd
den tijd zal nog wel keren
dat gij zult zijn verblijd.

Zwijget, wachter, stille
end' laat uw zingen staan
daar is zo schoon een vrouwe
in mijnen armen bevaan.
Zij heeft mijn herte genezen
't welk was zozeer doorwond
och wachter, goed geprezen
en makes niemand kond.

Ik zie den dag opdringen
't scheiden moet immer zijn.
Ik moet mijn dagelied zingen
wacht u, edel ruiter fijn
ende maakt u ras van henen
tot op een ander tijd
de tijd zal nog wel komen
dat gij zult zijn verblijd.


midi om volksliedje te zingen hollandse liedjes - viel een hemels dauwe
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - viel een hemels dauwe bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een meilied en een wachterslied. Een minnaar biedt de mei (zijn liefde) aan aan een meisje. Zij laat hem binnen, maar kort daarna kondigt de wachter de ochtend aan. De geliefden moeten scheiden.

De tweede strofe is ook bekend als afzonderlijk lied, zie: 'Die winter is vergangen'.

Uitleg: virtuit: kracht.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
en de boter die was er zo diere.
Zij hadden geen duit haast meer in hunne tas
en ze kochten een pond sa vieren.
Schietspoele, sjerrebekke, spoelza!
Djikke djakke, kerrekoltjes, klits-klets!
En ze kochten een pond sa vieren.

En als zij dat boterke hadden gekocht
zij hadden er vier platelen.
Zij spraken dat vrouwke zo vriendelijk aan:
"Sa, vrouwke, en wilt het ons delen!"
Schietspoele, sjerrebekke, spoelza!
Djikke djakke, kerrekoltjes, klits-klets!
Sa, vrouwke, en wilt het ons delen!

Het vrouwke dat sprak: "Ja, dat zal ik wel doen.
Ja, zo wel als een vrouwke vol eren
want ik wete wel wat er die weverkens zijn:
En de weverkens zijn er geen heren".
Schietspoele, sjerrebekke, spoelza!
Djikke djakke, kerrekoltjes, klits-klets!
En de weverkens zijn er geen heren.

Wat zouden de weverkens heren zijn
zij en hebben er huize noch erven!
En kruipt er een muiske in hunne schapraai
van honger zo moet het er sterven.
Schietspoele, sjerrebekke, spoelza!
Djikke djakke, kerrekoltjes, klits-klets!
Van honger zo moet het er sterven.

En als dan dat muiske gestorven zal zijn
waar zullen zij het begraven?
Al onder de weverkens hunne getouw
en het grafke zal rooskens dragen.
Schietspoele, sjerrebekke, spoelza!
Djikke djakke, kerrekoltjes, klits-klets!
En het grafke zal rooskens dragen.


muziek volksliedje - vier weverkens botermarkt
bladmuziek volksliedje - vier weverkens botermarkt bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Inhoud: Vier arme wevertjes kopen samen één pond boter. Ze vragen een vrouw om het eerlijk te verdelen. Zij weet dat de wevers geen heren (van stand) zijn en dat een muis in hun voorraadkast van de honger omkomt.

Uitleg: diere: duur / plateel: platte schaal, schotel van aardewerk / schapraai: pottenkast, voorraadkast.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Lootens en Feys, Chants Populaires flamands (1879)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het voer een maagdelijn over Rijn
tsavonds al in der maneschijn
met haar sneeuwwitte handen
die winter tot haarder schande, ja schande.

Met dien kwam daar een ridder gereden.
Hij groette die maged tot dier stede
hij zeide: God groet u, reine
waarom staat gij hier alleine? ja alleine?

Waarom dat ik hier alleine sta?
Dat doet dat ik genen boel en ha
die ik met herten meine.
Daarom sta ik hier alleine, ja alleine.

Och maagdelijn, woudij met mij gaan
ik zoude u leien daar rooskens staan
zo ver aan geender groender heiden
daar schapen ende lammeren weiden, ja weiden.

Krijgsman, gij zijt te hoog geboren
ik ontzie zozeer mijns vaders toren.
Ik wil 't mijnder moeder vragen
oft ik met den landsknecht mag wagen, ja wagen.

Och moeder, zeit zij, moeder mijn
nu wekket mij in der mane schijn
laat mij die lammeren weiden
zo ver aan geender groender heiden, ja heiden.

Och dochter, gij zijt nog wel te kleine
gij slaapt nog wel een jaar alleine
tsoheime zo zult gij blijven
ende spinnen die groene zijde, ja zijde.

Dat ik tsoheime blijven moet
dat doet mijnder herten wederspoed
die landsknecht mag mij werden
desgelijks en was nooit op der aarden, ja aarden.

Die moeder sloot haar dore toe
dat maagdelijn sprank ter venster uit.
Zij wilden den landsknecht haven
haar leven woude zij wagen, ja wagen.

Die dit liedeken eerstwerf zank
een vroom landsknecht is hij genaamd.
Hij hevet wel gezongen
van die liefste is hij gedrongen, ja gedrongen.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - voer een maagdelijn over Rijn
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - voer een maagdelijn over Rijn bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit verhalende lied gaat over over een meisje dat een nacht wil doorbrengen met een ruiter. Zij verzint als smoes dat zij die nacht de schapen wil weiden. De moeder verbiedt het, ze moet thuis bijven en spinnen. Het meisje klimt uit het raam om bij haar landsknecht te zijn.

Uitleg: boel: minnaar / meine: minnen / geender: gindse / landsknecht: voetknecht, soldaat (15e eeuw) / tsoheime: thuis / wederspoed: verdriet / haven: hebben.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  Amoreuse liedekens (ca. 1613)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  E. Mincoff-Marriage, Zestiende- eeuwse Dietsche volksliedjes (1939)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Een vriend'lijk aardig vogelijn
zong in den held'ren zonneschijn
op zachten toon zijn afscheidslied:
"Vergeet den kleinen vogel niet!
Vaarwel, vaarwel, vaarwel
de tijd vliedt snel, vaarwel, vaarwel!"

Ik keek den vogel droevig aan
en zei: "Ge moogt niet henen gaan
ge blijft toch waarlijk al te kort
ik zorg voor u als 't winter wordt.
Blijf hier, blijf hier, blijf hier
mijn aardig dier, blijf hier, blijf hier!"

De vogel zong: "'t Wordt mij te koud
te dor in 't veld, te kaal in 't woud.
In 't voorjaar zien we elkander weer
voor mij zorgt onze Lieve Heer.
Ik kom, ik kom, ik kom
heel gauw weerom, ik kom weerom!"


midi volksliedjes om bekende traditionele liederen te beluisteren - vriendelijk aardig vogelijn
notenschrift van volksliedje en nederlandstalige songteksten - vriendelijk aardig vogelijn bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Herfstliedje'.

Vertaling: J.P. Regeer (naar het Duits).
Muziek: C.M. von Weber.
In: De zangvogeltjes (ca. 1890).

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).middeleeuwse harpiste van adel speelt harp jonkvrouw harpspeelster middeleeuwen

Middeleeuwse harpiste
15de eeuw
(BnF, MS Français 599, f.68).
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon