naambordje van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes Wa  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema


Info

Inhoud website:
volksliedjes - nederlandse volksliedjes D - hier vind je ruim 150 oude bekende traditionele volksliederen - met tekst en muziek - midi mp3 bladmuziek - Daar klingelt een klokje met zilveren klank, Daar kwam enen boer van Zwitserland, Daar gingen twee gespeelkens goed, Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht jonge boerinne, Daar staat een klooster in Oostenrijk, Daar was een sneeuwwit vogeltje stekendorentje, Daar was een wuf die spon, Daar was laatst een meisje loos varen, Daar zou een meisje gaan halen wijn, Het daghet in den oosten, Dat gaat naar Den Bosch toe zoete lieve Gerritje, Drie schuintamboers die kwamen uit het oosten, Dubbele Jan die zie je niet meer op de kermis staan wagentje

complete teksten en muziek couplet refrein klassieke nederlandse liedjes nederlands volkslied nederland nederlands lied liedje nederlandstalig volksliedje nederlandstalige liederen

Trefwoorden: songtekst songteksten songtext liedtekst liedteksten ouderwets ouderwetse liedjes van vroeger uit grootmoeders tijd oudhollands oudhollandse holland oud hollandse oud-hollandse liedjes liedboekjes zingen meezingen luisteren beluisteren uit het verleden jeugd grootmoeders tijd vorige eeuw auteur componist tekstdichter schrijver volksmuziek liedblaadjes muziekgeschiedenis

met muziek melodie muzieknotatie met noten muzieknoten notenschrift wijs wijsje pianomuziek piano

Varianten: gespeeltjes boerin steken dorentje wuf dat spon er was een wijf dat spon houten spinnenwiel peperbus het daagt het daget in het oosten het licht overal hoe luttel weet mijn liefje toen hanselijn drie schuintamboers oosten
Nederlandse volksliedjes
 ∼  D  ∼ 


 


Lidwoorden (de, den, die) zijn overgeslagen bij alfabetisering:
zie beginletter tweede woord.Daar klingelt een klokje met zilveren klank
het noodigt zoo vriend'lijk tot rust en tot dank
en roept tot ons allen: de taak is volbracht
goeden nacht, goeden nacht!

De zonne ging onder, verbleekt is haar glans
de maan leidt de reien der starren ten dans
en dart'lend belonken ze in 't water hun pracht
goeden nacht, goeden nacht!

Een zuchtje suist fluist'rend in 't ruischende riet
de kever zoemt gonzend om 't bloembed een lied
de nachtegaal slaakt aan den woudzoom zijn klacht
goeden nacht, goeden nacht.

Schijnt vriend'lijke sterren, en tintelt naar lust
slaapt vogels en bloemen, ook wij gaan ter rust
nacht armen en droeven en kranken, rust zacht
goeden nacht, goeden nacht.


midi volksliedjes met mp3 muziek - klingelt klokje zilveren kank
bladmuziek van nederlands volksliedje - klingelt klokje zilveren kank bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Avondliedje'.

Tekst: G.W. Lovendaal.
Muziek: H.C. van Oort.
In: H.C. van Oort (comp.), Tien kinderliederen (ca. 1925).

Muziek laatste couplet wijkt af.

Gijsbert Lovendaal (1847-1939) was een onderwijzer en (kinder)dichter. Zijn bekendste liedtekst is 'Hollands vlag, je bent mijn glorie'. Hendrik van Oort (1873-1951) was een pianist en zanger. Hij werd later leraar aan het Conservatorium van Amsterdam.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar kwam enen boer van Zwitserland
kadee kadolleke keda
en die had enen ezel aan zijn hand
laberdi laberda laberdonia
en die had enen ezel aan zijn hand
Cecilia!

Waarop dat lei ene witte doek
kadee kadolleke keda
hij sprak: wat zal ik daarmee doen?
laberdi laberda laberdonia
hij sprak: wat zal ik daarmee doen?
Cecilia!

Snijerken, sprak hij, snijerken fijn
kadee kadolleke keda
wilt gij mij maken een kedelijn?
laberdi laberda laberdonia
wilt gij mij maken een kedelijn?
Cecilia!

En toen die kedelijn was gedaan
kadee kadolleke keda
toen ging hij voor zijn vrouwke staan
laberdi laberda laberdonia
toen ging hij voor zijn vrouwke staan
Cecilia!

Vrouwke, sprak hij, vrouwke fijn
kadee kadolleke keda
zeg mij: hoe staat die kedelijn?
laberdi laberda laberdonia
zeg mij: hoe staat die kedelijn?
Cecilia!

Die kedelijn staat jou niks goê
kadee kadolleke keda
ge hebt een lijf gelijk een koe!
laberdi laberda laberdonia
ge hebt een lijf gelijk een koe!
Cecilia!

Heb ik een lijf gelijk een koe?
kadee kadolleke keda
dan ga ik weer naar de snijer toe!
laberdi laberda laberdonia
dan ga ik weer naar de snijer toe!
Cecilia!

Snijerken, sprak hij, snijerken fijn
kadee kadolleke keda
ge hebt er bedorven mijn kedelijn
laberdi laberda laberdonia
ge hebt er bedorven mijn kedelijn
Cecilia!

Heb ik er bedorven uw kedelijn?
kadee kadolleke keda
ik heb het gesnejen in de maneschijn
laberdi laberda laberdonia
ik heb het gesnejen in de maneschijn
Cecilia!

Hebt gij het gesnejen in de maneschijn?
kadee kadolleke keda
ik zal het betalen in de zonneschijn!
laberdi laberda laberdonia
ik zal het betalen in de zonneschijn!
Cecilia!

Die boer die pakt zijn stok al gauw
kadee kadolleke keda
en waar hij sloeg kwam niet zo nauw
laberdi laberda laberdonia
en waar hij sloeg kwam niet zo nauw
Cecilia!

Maar ook die snijer die hield zich kloek
kadee kadolleke keda
hij stak de boer met zijn naald in zijn broek
laberdi laberda laberdonia
hij stak de boer met zijn naald in zijn broek
Cecilia!

Ze zetten de snijer op een witte geit
kadee kadolleke keda
en reden ermee naar de eeuwigheid
laberdi laberda laberdonia
en reden ermee naar de eeuwigheid
Cecilia!


midi om volksliedje te zingen hollands lied - daar kwam enen boer van zwitserland
muzieknotatie en tekst volksliedjes nederland - daar kwam ene boer van zwitserland bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De liedschrijver en de datering van het liedje zijn onbekend.

Uitleg: Cecilia: heilige, patrones van muzikanten / snijerken: een snijder, kleermaker / kedelijn: kiel, wijd en kort overkleed.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  P. Tiggers, Bonte vlucht (1938)
•  J. Kunst, Het levende lied van Nederland (1938)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar gingen twee gespeelkens goed
zo verre aan geen groen heide.
Die een die voerde enen hupsen moed
die ander weende zere.

Gespele, wel lieve gespeelken goed
waarom weende gij zo zere?
Mer weent gij om uws vaders goed
of weent gij om uw ere?

Ik en ween niet om mijns vaders goed
ik en ween niet om mijn ere.
Wij twee, wij hebben enen landsknecht lief
rijk God, wie zal hem werden?

Gespele, wel lieve gespele goed
laat mij den landsknecht allene.
Ik zal u mijnen broeder geven
mijns vaders goed een dele.

Och, dijnen broeder en wil ik niet
noch dijns vaders goed een dele
ik hebbe veel liever mijn zoetelief
dan zilver oft rood gulden.

Die landsknecht al onder der linde stond
hij hoorde de rede een einde.
Och rijke God van 's hemels troon
tot wie zal ik mij wenden?

En neme ik dan die rijke
zo treurt die zuiverlijke
die rijke wil ik laten varen
ende nemen die zuiverlijke.

Een luttel goeds is haast verteerd
dan heeft die liefde een einde
dan zijn wij twee nog jonk ende sterk
meer goeds mag ons gewerden.

Hij nam dat maagdeken bij der hand
bij haar sneeuwwitte handen
hij voerde ze door dat groene woud
dat groene woud ten einde.


muziek om volksliedjes ouderwetse liedje te meezingen - daar gingen twee gespeelkens goed heide
noten van volksliedje nederlandse teksten met noten - daar gingen twee gespeelkens goed heide bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een liefdeslied. Twee vriendinnen zijn verliefd op dezelfde landsknecht. De landsknecht verkiest de 'suyverlijcke' boven de 'rijcke'.

Uitleg: gespeelkens: vriendinnen / geen: gindse / huupsen moed: opgewekte stemming / wie zal hem werden: wie van ons twee zal hem krijgen?

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  F.R. Coers, Liederboek van Groot-Nederland (1898)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
het is van een jonge boerinne.
Ze dorschte haar graan, liet het spinnewiel gaan
en reed zij op Grauw, d' ezelinne
dan lachte de tortel haar na: ha ha ha ha ha!
dan lachte de tortel haar na: ha ha ha ha ha!
dan lachte de tortel haar na: ha ha, ha ha, ha ha, ha ha.

Eens, wordt er verteld, eens was zij in 't veld
een koets houdt er stil in de weide.
Twee mannen in 't goud heffen eensklaps haar stout
de koets in, hoe luid zij ook schreide.
Nu schreide de tortel haar na: ha ha ha ha ha!
nu schreide de tortel haar na: ha ha ha ha ha!
nu schreide de tortel haar na: ha ha, ha ha, ha ha, ha ha.

Ze was geen boerin, maar wel een vorstin!
Het staat in een boekje te lezen.
Als kind eens verdwaald werd ze huiswaarts gehaald
toen de afkomst heel klaar was bewezen.
Wat miste de tortel haar dra: ha ha ha ha ha!
wat miste de tortel haar dra: ha ha ha ha ha!
wat miste de tortel haar dra: ha ha, ha ha, ha ha, ha ha.

Nu heeft z' een kasteel en schatten zooveel
maar ze is nog 't gehucht niet vergeten.
En als zij er komt en de klaagtoon verstomt
't is nog of de tortels het weten.
Ze kirren en lachen haar na: ha ha ha ha ha!
ze kirren en lachen haar na: ha ha ha ha ha!
ze kirren en lachen haar na: ha ha, ha ha, ha ha, ha ha.


muziek volksliedje oude liedjes luisteren - daar loopt door gehucht wonder gerucht boerinne
muzieknoten van volksliedjes nederlandstalig met songtekst - daar loopt door gehucht wonder gerucht boerin bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Bekend onder de titel: 'Het boerinnetje'.

Tekst: W.J. van Zeggelen.
Muziek: W.H. de Groot Wz.

Willem van Zeggelen (1811-1879) was een boekdrukker en dichter van met name grappige gedichten. W.H. de Groot was componist van onder meer de liederen 'Hoe zachtkens glijdt ons bootje' en ''t Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon'.

Verspreiding: dit liedje werd opgenomen in de populaire liedbundel Kun je nog zingen, zing dan mee! (1906, 41e druk 1986).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Veldkamp en De Boer, Kun je nog zingen (1911, 1938, 1972)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar staat een klooster in Oostenrijk
het is zo wel gesiered
met zilver ende rode goud, ende rode goud
met grauwen steen doormoered.

Daarin zo woont een jonkvrouw fijn
die mij zo wel bevallet.
Rijk God, mocht ik haar dienaar zijn, haar dienaar zijn
ik zoude ze met mij voeren!

Ik voerde ze in mijns vaders hof
daar staat een groene linde
daarop zo zinget die nachtegaal, die nachtegaal
zij zinget zo wel van minnen.

Och nachtegale, klein vogelken
wildij uw tonge bedwingen
ik zal der al uw vederlijn, uw vederlijn
met gouddraad doen bewinden.

Wat vraag ik na uw rode goud
oft na uw lozer minnen?
Ik ben een klein wild vogelken stout, wild vogelken stout
geen man en kan mij bedwingen!

Zijdij een klein wild vogelken stout
kan u geen man bedwingen?
Zo dwinget u die hagel, die koude sneeuw, die koude sneeuw
die lovers van der linde.

Dwinget mij de hagel, de koude sneeuw
die lovers van der linde?
Als dan schijnt die zonne schoon, die zonne schoon
zo zal ik weer vreugd beginnen.

Doen hij zijn sporen had aangedaan
hij reed ten oostenwaart inne
hij zag zo menigen landsknecht staan, landsknecht staan
in haar blank harnas blinken.

Hij is een weinig voortgereden
al over die groene strate
zo wie zijn boel niet hebben en mag, niet hebben en mag
die moet ze varen laten.

Den ruiter sprak met moede vrij
doe hij zijn boel moest laten:
Ik wil blijven den landsknecht bij, den landsknecht bij.
Rijk God, komt mij te baten.

Die ons dit liedeken eerstwerf zank
hij hevet wel gezongen
met pijpen ende tromlengeklank, ende tromlengeklank
in spijt des nijders tongen.


midi volksliedjes om middeleeuwse liederen te beluisteren - klooster in oostenrijk
notenschrift van volksliedje en nederlandstalige middeleeuws liedje - klooster in oostenrijk bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Deze middeleeuwse ballade is een liefdeslied. Een man denk aan zijn onbereikbare geliefde en wil dat de nachtegaal (de vogel van de liefde) stopt met zingen. De man wordt huursoldaat.

Uitleg: boel: geliefde / landsknecht: 15e-eeuwse huurling, huursoldaat.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar was een sneeuwwit vogeltje,
daar was een sneeuwwit vogeltje
al op een stekendorentje
din don deine,
al op een stekendorentje
din don don.

Och nachtegaal, klein vogelkijn,
och nachtegaal, klein vogelkijn
woudi daar mijnen bode zijn?
din don deine,
woudi daar mijnen bode zijn?
din don don.

Hoe zoud' ik uwen bode zijn?
Hoe zoud' ik uwen bode zijn?
Ik ben zo kleinen vogelkijn
din don deine,
ik ben zo kleinen vogelkijn
din don don.

Al zijdi klein, gij vlieget zo snel,
al zijdi klein, gij vlieget zo snel
gij voert daar mijne boodschap wel
din don deine,
gij voert daar mijne boodschap wel
din don don.

Hij nam dat briefken in zijnen mond,
hij nam dat briefken in zijnen mond
hij voeret al over dat groene woud
din don deine,
hij voeret al over dat groene woud
din don don.

Hij gaf dat vensterken enen stoot,
hij gaf dat vensterken enen stoot.
Slaapt gij, mijn lief, of zijt gij dood?
din don deine,
Slaapt gij, mijn lief, of zijt gij dood?
din don don.

Ik slape alzo vaste niet,
ik slape alzo vaste niet
ik hoor al wat mijn lief ontbiedt
din don deine,
ik hoor al wat min lief ontbiedt
din don don.

Uw lief ontbiedt u goeden prijs,
uw lief ontbiedt u goeden prijs
hij wil gaan trouwen een ander wijf
din don deine,
hij wil gaan trouwen een ander wijf
din don don.

Wil hij gaan trouwen een ander wijf?
Wil hij gaan trouwen een ander wijf?
Zo wil ik gaan trouwen een ander man
din don deine,
bezien wie 't eerst berouwen zal
din don don.

Nu bid ik God end' Onze Lieve Vrouw,
nu bid ik God end' Onze Lieve Vrouw
dat het mijn liefken eerst berouw
din don deine,
dat het mijn liefken eerst berouw
din don don.


midi volksliedje bekende traditionele liedblaadjes liedboekjes liedje - sneeuwwit vogeltje steken dorentje
melodie van volksliedjes met auteur componist holland - sneeuwwit vogeltje steken dorentje bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een liefdeslied. Een man stuurt een nachtegaal met een briefje naar zijn geliefde. Hij laat haar weten dat hij met een ander gaat trouwen. Zij zal ook een ander trouwen en vraagt zich af wie er als eerste spijt zal krijgen.

Uitleg: ontbiedt: bericht / goeden prijs: grote eer (spottend).

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Handschrift Weimar (1537)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar was een wuf die spon,
daar was een wuf die spon
al op een houten spinnewiel
daar was geen toorteltjen aan.

Vive la peperbusse, vive la spa
tralalala
gize gaze goeze, ron flon floeze
traderadera.

Haar mutse stoeg verdraaid,
haar mutse stoeg verdraaid
gelijk een Hollands moleken
die met alle windeke draait.

Vive la peperbusse, vive la spa
tralalala
gize gaze goeze, ron flon floeze
traderadera.

Dat wuf had enen zin,
dat wuf had enen zin
als zij 's morgens buitenkroop
's avonds kroop zij in.

Vive la peperbusse, vive la spa
tralalala
gize gaze goeze, ron flon floeze
traderadera.

Dat wuf had enen man,
dat wuf had enen man
's zondags heet hij Pieter
en 's maandags heet hij Jan.

Vive la peperbusse, vive la spa
tralalala
gize gaze goeze, ron flon floeze
traderadera.


muziek van volksliedjes en oud hollandse liedjes van vroeger - wuf die spon spinnewiel
wijsje van volksliedje met tekstdichter hollands liedtekst wijs - wuf die spon spinnewiel bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Dit lied hangt samen met een complex aan 17e- en 18e-eeuwse liedjes als 'Ick voer al over Rhijn' en 'Ik voer al over de Zee, wilje mee'.

Uitleg: toorteltjen: klos van een spinnewiel / stoeg: stond.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Coussemaker, Chants populaires des Flamands (1856)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar was laatst een meisje loos
die wou gaan varen, die wou gaan varen
daar was laatst een meisje loos
die wou gaan varen voor matroos.

Zij nam dienst voor zeven jaar
omdat zij vreesde, omdat zij vreesde
zij nam dienst voor zeven jaar
omdat zij vreesde geen gevaar.

Toen bracht zij haar goed aan boord
al naar behoren, al naar behoren
toen bracht zij haar goed aan boord
gelijk er een brave matroos behoort.

Zij moest klimmen in de mast
maken de zeilen, maken de zeilen
zij moest klimmen in de mast
maken de zeilen en touwtjes vast.

Doch door het stormen van het weer
sloegen de zeilen, sloegen de zeilen
doch door het stormen van het weer
sloegen de zeilen van boven neer.

Nu werd zij gebonden voor de mast
met haar handen, met haar handen
nu werd zij gebonden voor de mast
met haar handen en voeten vast.

Zij riep: Kapiteintje, sla mij niet!
Ik ben uw liefje, ik ben uw liefje.
Zij riep: Kapiteintje, sla mij niet!
Ik ben uw liefje, gelijk gij ziet.

Maar eer het scheepje was aan wal
was er het jonge, was er het jonge
maar eer het scheepje was aan wal
was er het jonge matroosje al.

Toen zij nu weer kwam in de stad
waar zij nog eene, waar zij nog eene
toen zij nu weer kwam in de stad
waar zij nog eene moeder had

Riep zij: moeder, wordt niet boos
ik heb gevaren, ik heb gevaren
riep zij: moeder, wordt niet boos
ik heb gevaren voor jong matroos.

Bij één die mij oprecht bemint
heb ik dit kleine, heb ik dit kleine
bij één die mij oprecht bemint
heb ik dit kleine onnoozele kind.

Maar eer het weder Pinkster is
word ik zijn vrouwtje, word ik zijn vrouwtje
maar eer het weder Pinkster is
word ik zijn vrouwtje, dat is gewis.


muziek van volksliedje klassieke volksliederen of straatliedje - daar was laatst een meisje loos varen
bladmuziek van volksliedjes met toondichter liedteksten met pianomuziek piano - daar was laatst een meisje loos varen bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


18e-eeuws lied over een vrouwelijke matroos.

Variant tekst en melodie van 'Daar was laatst een meisje loos' bij onze afdeling Kinderliedjes.

Uitleg: een loos meisje: een ondeugend, listig meisje / gelijk gij ziet: zangers op marktpleinen lieten soms afbeeldingen bij een lied zien op een zogeheten 'roldoek'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het vroolijke bleekersmeisje (1810)
•  De Geldersche nachtegaal (1870)
•  M.A. Brandts Buys, Gezelschapsliederen (ca. 1875)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Daar zou een meisje gaan halen wijn
het was 's avonds alzo late.
Zij kwam al voor een hazelaarsboom
en daar bleef zij wat tegen staan praten.

Wel hazelaar, zo zei zij, hazelaarsboom
en vanwaar bent gij zo groene?
Mooi meisje, zo zei hij, meisje fijn
en vanwaar bent gij zo schone?

Waar dat ik, hazelaar, zo schone van ben
en dat zal ik jou, hazelaar, zeggen:
ik eet er gebraden en drink er de wijn
en ik slaap er op een zacht bedde.

Eet gij er gebraden en drinkt gij de wijn
en slaapt gij op een zacht bedde koene?
De koele dauw is er gevallen op mijn
en daarvan ben ik, hazelaar, groene.

Is er de koele dauw gevallen op jou
en bent gij daarvan, hazelaar, groene?
Maar 's winters als 't hagelt en koud valt de sneeuw
dan ben gij weer, hazelaar, dorre.

's Winters het hagelt en koud valt de sneeuw
en te mei dan bloei ik weder.
Mooi meisje, als gij er jouw eertje verliest
gij en krijgt ze van jouw leven niet weder.

Nu ik dank jou zeer, wel hazelaarsboom
voor al jouw zoete praten
ik meende na mijn slaapboeltje te gaan
en nou zal ik dat, hazelaar, laten.


mp3 van volksliedjes middeleeuwen midi met muziek - meisje gaan halen wijn
 bladmuziek volksliedje met tekstschrijver nederlandse - meisje gaan halen wijn bladmuziek
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een dialooglied. Een hazelaar zegt tegen een meisje dat hij na de winter weer opbloeit in de lente, maar dat een verloren eer nooit meer terugkomt. Het meisje dankt hem en besluit om niet naar haar geliefde te gaan. Beginzin ook: 'Het zou een meisje gaan halen wijn'.

Uitleg: slaapboeltje: minnaar.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Kurzweiliger guter frischer teutscher Liedlein (1540)
•  De vroolyke speelpop (1730)
•  F. van Duyse, Het oude Nederlandsche lied (1903)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Het daghet in den oosten
het lichtet overal.
Hoe luttel weet mijn liefken
och waer ick henen sal.

Och warent al mijn vrienden
dat mijn vijanden sijn
ick voerde u uuten lande
mijn lief, mijn minnekijn.

Dats waer soudi mi voeren
stout ridder wel gemeyt?
Ic ligge in mijns liefs armkens
met grooter waerdicheyt.

Ligdy in uus liefs armen?
Bilo, ghi en segt niet waer!
Gaet henen ter linde groene
versleghen so leyt hi daer.

Tmeysken nam haren mantel
ende si ghinc eenen ghanck
al totter linde groene
daer si den dooden vant.

Och, ligdy hier verslaghen
versmoort in al u bloet?
Dat heeft gedaen u roemen
ende uwen hooghen moet.

Och, ligdy hier verslaghen
die mi te troosten plach?
Wat hebdy mi ghelaten?
So menighen droeven dach.

Tmeysken nam haren mantel
ende si ghinck eenen ganck
al voor haers vaders poorte
die si ontsloten vant.

Och, is hier eenich heere
oft eenich edel man
die mi mijnen dooden
begraven helpen can?

Die heeren sweghen stille
si en maecten gheen geluyt.
Dat meysken keerde haer omme
si ghinc al weenende uut.

Si nam hem in haren armen
si custe hem voor den mont
in eender corten wijlen
tot also menigher stont.

Met sinen blancken swaerde
dat si die aerde op groef
met haer snee witten armen
ten grave dat si hem droech.

Nu wil ic mi gaen begeven
in een cleyn cloosterkijn
ende draghen swarte wijlen
ende worden een nonnekijn.

Met haer claer stemme
die misse dat si sanck
met haer snee witten handen
dat si dat belleken clankc.


melodie van middeleeuws liedje middeleeuwen midi mp3 luisteren - het daghet in den oosten
bladmuziek van middeleeuwse liedjes emt tekst en muziek middeleeuwen muzieknotatie - het daagt in het oosten bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Middeleeuws lied.

Dit lied is een dageraadslied en een verhalend lied. Een vrouw krijgt te horen dat een aanbidder haar heimelijke geliefde heeft gedood. Ze vindt hem onder een groene linde (boom van de liefde). Niemand wil haar helpen haar dode te begraven. Ze begraaft hem zelf en treedt in in een klooster.

Toelichting: de eerste vier strofen zijn een dialoog tussen de aanbidder en het meisje (de eerste strofe zou ook de minnaar kunnen zijn voor hij naar het duel gaat). Een officiële begrafenis zou van het meisje (en een eventueel kind) erkende erfgenamen maken. In de feodale verhoudingen werkte dit zo, maar bij het (toen opkomende) kerkelijke huwelijk, waarbij de macht bij de mannen kwam te liggen, niet meer. Meer hierover in het artikel op Wikipedia.

Uitleg: uuten lande voeren: trouwen door weg te lopen naar het buitenland (schaken) / mantel: symbool van hoge geboorte / belleken: tijdens de mis werd er een belletje geluid.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  Het Antwerps liedboek (1544)
•  Haerlems Oudt Liedt-Boeck (1716)
•  J.F. Willems, Oude Vlaemsche liederen (1848)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1941, 1956, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Dat gaat naar Den Bosch toe
zoete lieve Gerritje
dat gaat naar Den Bosch toe
zoete lieve meid.

Zeg, wat zal je drinken
zoete lieve Gerritje
zeg, wat zal je drinken
zoete lieve meid?

Brandewijn met suiker
zoete lieve Gerritje
brandewijn met suiker
zoete lieve meid.

Wie zal dat betalen
zoete lieve Gerritje
wie zal dat betalen
zoete lieve meid?

d' Eerste boer de beste
zoete lieve Gerritje
d' eerste boer de beste
zoete lieve meid.


midi volksliedjes met mp3 muziek van straatlied 's-hertogenbosch - dat gaat naar den bosch toe
bladmuziek volksliedje en nederlands straatliedje - dat gaat naar den bosch toe bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Volksliedje uit de mondelinge overlevering. De tekstdichter en de datering van het liedje zijn onbekend.

Melodie van strofe 1, 3 en 5 is gelijk. En de melodie van strofe 2 en 4 is gelijk.

Herkomst melodie: de wijs is afgeleid van het Franse lied 'Contre les chagrins de la vie' uit de Franse opera Le petit matelot ('de kleine zeeman'), gecomponeerd door Pierre Gaveaux (Parijs, 1796).

Herkomst tekst: een voorloper van de liedtekst werd in 1819 afgedrukt onder de titel 'Zoete lieve Gerritje' in De Vrolyke Trompetter (1819).

Variant tekst en melodie van 'Dat gaat naar Den Bosch toe' bij onze afdeling Kinderliedjes.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  M.A. Brandts Buys, Gezelschapsliederen Oud en Nieuw (1875)
•  F.R. Coers, Liederen van Groot-Nederland (ca. 1920)
•  L. Hiel, Zing mee (1941)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Drie schuintamboers die kwamen uit het oosten,
drie schuintamboers die kwamen uit het oosten
van je rom bom wat maal ik erom
die kwamen uit het oosten, rom bom.

Een van de drie zag daar een aardig meisje,
een van de drie zag daar een aardig meisje
van je rom bom wat maal ik erom
zag daar een aardig meisje, rom bom.

Zeg meisjelief, wil jij met mij verkeren,
zeg meisjelief, wil jij met mij verkeren?
van je rom bom wat maal ik erom
wil jij met mij verkeren, rom bom.

Zeg jongeman, dat moet je mijn vader vragen,
zeg jongeman, dat moet je mijn vader vragen
van je rom bom wat maal ik erom
dat moet je mijn vader vragen, rom bom.

Zeg ouwe heer, mag ik je dochter trouwen,
zeg ouwe heer, mag ik je dochter trouwen?
van je rom bom wat maal ik erom
mag ik je dochter trouwen, rom bom.

Wel jongeman, zeg mij: wat is je rijkdom,
wel jongeman, zeg mij: wat is je rijkdom
van je rom bom wat maal ik erom
zeg mij: wat is je rijkdom, rom bom.

Mijn rijkdom is, een trommel met twee stokken,
mijn rijkdom is, een trommel met twee stokken
van je rom bom wat maal ik erom
een trommel met twee stokken, rom bom.

Nee schuintamboer, dan kun je haar niet krijgen,
Nee schuintamboer, dan kun je haar niet krijgen
van je rom bom wat maal ik erom
dan kun je haar niet krijgen, rom bom.

Maar ouwe heer, ik ben nog wat vergeten,
maar ouwe heer, ik ben nog wat vergeten
van je rom bom wat maal ik erom
ik ben nog wat vergeten, rom bom.

Mijn vader is groothertog van Castille,
mijn vader is groothertog van Castille
van je rom bom wat maal ik erom
groothertog van Castille, rom bom.

Dan jongeman, mag jij mijn dochter trouwen,
dan jongeman, mag jij mijn dochter trouwen
van je rom bom wat maal ik erom
jij mag mijn dochter trouwen, rom bom.

Nee ouwe heer, je mag je dochter houwen,
nee ouwe heer, je mag je dochter houwen
van je rom bom wat maal ik erom
je mag je dochter houwen, rom bom.


muziek van volksliedje oude liedjes luisteren - drie schuintamboers uit het oosten
muzieknoten volksliedjes en nederlandstalig songteksten - drie schuintamboers uit het oosten bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Uit het Frans: 'Trois jeunes tambours s'en revenaient de guerre', 1745 ('Drie jonge trommelaars keerden terug uit de oorlog').

Verhalend lied: een jonge tamboer (trommelaar in het leger) wil met een meisje trouwen. Haar vader vindt hem te arm. Als hij een rijke vader blijkt te hebben, wil haar vader wel toestemming voor een huwelijk geven, maar dan wil de tamboer niet meer.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  F.A. Snellaert, Oude en nieuwe liedjes (1864)
•  Wouters en Moormann, Het straatlied (1933)
•  L. Hiel, Zing mee (1941)
•  Pollmann en Tiggers, Nederlands volkslied (1956, 1977)
•  L. van Gemert, Zing (1959)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).Dubbele Jan, die zie je niet meer op de kermis staan
hij is er met zijn wagentje vandoor gegaan.

Jan, Jan, Dubbele Jan, waar zijde ge heengevaren
Jan, Jan, waar zijde ge heengegaan?

Voor zijn wagen liep er een ouwe merrie mee
die gisteren nog de mallemolen draaien dee.

Jan, Jan, Dubbele Jan, waar zijde ge heengevaren
Jan, Jan, waar zijde ge heengegaan?

Boven daarop daar stond een ouwe tingeldoos
die schoner speulde dan de meeste radio's.

Jan, Jan, Dubbele Jan, waar zijde ge heengevaren
Jan, Jan, waar zijde ge heengegaan?

Zoek die Jan vanavond in de maneschijn
want zonder Dubbele Jan kan er geen kermis zijn.

Jan, Jan, Dubbele Jan, waar zijde ge heengevaren
Jan, Jan, waar zijde ge heengegaan?


midi volksliedjes oud hollandse liedjes kermislied - dubbele Jan niet meer kermis staan
notenschrift volksliedjes met auteur en componist holland kermisliedje - dubbele Jan niet meer kermis staan bladmuziek     vergroting
copyright logo comic sans grey copyright muziek en bladmuziek


Tekst: Harrie Beex.
Muziek: Floris van der Putt.
In: Den Brembos (Brabantia Nostra, 1950).

Harrie Beex (1914-1997) was een Brabantse priester en tekstdichter. Floris van der Putt (1915-1990) was een Brabantse priester en componist. Zij schreven samen ook het bekende lied 'Toen den Hertog Jan kwam varen'.

Vindplaatsen (Nederlandse Liederenbank) o.m.:
•  De stemvork. Liederenbundel voor gidsen en padvindsters (ca. 1950)
•  L. van Gemert, Zing (1959, 1977)
   (zie: Bronnen en vindplaatsen).liedblad met straatliedjes

19e-eeuws liedblaadje
- liedbladen en straatliederen -
©  copyright
van bladmuziek en muziekGeschiedenis
van het Nederlandse volksliedje


 


   


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon