naambord van nederlandse liedjes liedjessite liedjeswebsite In de OvertuinIn de Overtuin

De website waar muziek in zit !
Home

Volksliedjes A
Volksliedjes B
Volksliedjes C
Volksliedjes D
Volksliedjes E
Volksliedjes F
Volksliedjes G
Volksliedjes H
Volksliedjes I
Volksliedjes J
Volksliedjes K
Volksliedjes L
Volksliedjes M
Volksliedjes N
Volksliedjes O
Volksliedjes P
Volksliedjes R
Volksliedjes S
Volksliedjes T
Volksliedjes U
Volksliedjes V
Volksliedjes W  /  Wi
Volksliedjes IJ
Volksliedjes Z

Wilhelmus
Volkslied provincies
Oranje boven
Sinterklaasliedjes
Kerstliedjes
Kerstliedjes (vervolg)
Jaarfeesten
Canons

Zoek op alfabet / thema


Verantwoording selectie volksliedjes
overzicht zangpraktijk door de generaties heen
Herkomst van de verzameling volksliedjes op deze website


Deze website bevat de verzameling volksliedjes die werden gekend door Rozemarijn (geleerd in de jaren 1970-1990) en door haar moeder Marijke (geleerd in de jaren 1950-1960).

Het onderstaande overzicht toont welke liedjes zij kenden en waar en wanneer zij zo'n liedje leerden. Het laat daarmee ook zien welke liedjes werden gekend in welke generatie en hoe dat door de generaties heen verschoof.

Daarmee geeft deze website een uniek inkijkje in de zangpraktijk binnen twee generaties van één familie. Na de lijsten volgt er een toelichting per generatie.
Alle volksliedjes die door Marijke werden gekend en gezongen


Volksliedjes thuis geleerd in kindertijd  (1946-1960)

  Aan d' oever van een snelle vliet
Als de winter vlucht voor de lentelucht (Kun)
Als goede kind'ren slapen zacht (Kun)
Bobbejaan klim die berg
Ain boer wol noar zien noaber tou
De bloempjes gingen slapen (Kun)
Daar klingelt een klokje met zilveren klank (Kun)
Dat gaat naar Den Bosch toe
Er schommelt een wiegje in 't bloeiende hout (Kun)
Ferme jongens, stoere knapen (Kun)
Hannes loopt op klompen (Kun)
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord (Kun)
Hoe zachtkens glijdt ons bootje (Kun)
Holland ze zeggen (Kun)
Hollands vlag je bent mijn glorie (Kun)
Hoort zegt het voort dat nu jong Nederland (Kun)
Hopsa heisasa 't is in de maand van mei (Kun)
In een blauw geruite kiel (Kun)
In 't groene dal, in 't stille dal (Kun)
In naam van Oranje (Kun)
Een karretje op een zandweg reed (Kun)
Klein vogelijn op groene tak (Kun)
Kleine waterdropp'len, kleine korr'len zand (Kun)
Kling klang kling klang over het woud (Kun)
't Knaapje zag een roosje staan (Kun)
Koeltjes suiz'len, doen rits'len het loover (Kun)
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal (Kun)
Mama ik wil een man hê
My Sarie Marais
Natuur ligt in dromen verzonken (Kun)
Nu breekt uit alle twijgen
O Heer die daar des hemels tente spreidt (Valerius) (Kun)
Oranje boven, leve de koningin
O schitterende kleuren van Nederlands vlag (Kun)
Ontwaak, ontwaak! De roep van de haan
Op de grote stille heide (Kun)
L'oiselet a quitté sa branche
De paden op de lanen in (Kun)
Een scheepje in de haven landt (Kun)
Sikkels klinken sikkels blinken (Kun)
Suze Naanje, ik waige die
Uren, dagen, maanden, jaren (Kun)
Een vriendelijk aardig vogelijn (Kun)
Vrolijk springen wij, hahaha
Waar in 't bronsgroen eikenhout (Limburgs volkslied) (Kun)
Wie rusten wil in 't groene woud (Kun)
Wilhelmus van Nassouwe *
Het windje steekt op hoor het roept ons naar zee (Kun)
Word wakker, 't zonnetje is al op (Kun)
't Zonnetje gaat van ons scheiden (Kun)
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon (Kun)   (51)
 

            *   Van het Wilhelmus coupl. 1 en 6 geleerd; mogelijk deels op school.


Kerstliedjes thuis geleerd in kindertijd  (1946-1960)

  Het daghet in den oosten *
Engelkens door het luchtruim zwevend
Er is een Kindeke geboren op aard
Er is een roos ontsprongen
Ere zij God
De herdertjes lagen bij nachte
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
't Is geboren, het godd'lijk Kind
Komt allen tezamen
Maria die zoude naar Bethlehem gaan
Midden in de winternacht
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
O Kindeke klein, o Kindeke teer
Stille nacht, heilige nacht   (15)
 

            *   Andere tekst: Gezang 124 (kerstlied).


Volksliedjes geleerd op de lagere school  (1952-1958)

  Curaçao 'k heb jou zo menigmaal bekeken
Daar loopt door 't gehucht een wonder gerucht
Daar was een wuf die spon
Daar was laatst een meisje loos
Drie schuintamboers
Er was een oorlogsschip
Ik ben een ferme sterke jongen
Het komt een schip geladen (kerstliedje)
Komt vrienden in den ronde (het slijperswiel)
't Ros Beyaard doet zijn ronde
Vier weverkens zag men ter botermarkt gaan
Waar de blanke top der duinen
Waar der beuken breede kronen
Wel Anne Marieken waar gaat gij naar toe
Wie gaat mee gaat er mee over zee
Wilt heden nu treden (Valerius)
Die winter is vergangen (virtuit)
Wij leven vrij wij leven blij   (18)
 


Volksliedjes geleerd op de kweekschool  (Amersfoort, Renske Nieweg, 1961-1965)

  Al die willen te kaap'ren varen
Al van de droge haring willen wij zingen (P&T)
Allen die willen naar Island gaan (P&T)
Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan
De boer had maar ene schoen (P&T)
Boven Gent rijst eenzaam en grijsd (Kun)
Daar kwam ene boer van Zwitserland (P&T)
Daar gingen twee gespeelkens goed (P&T)
Daar was een sneeuwwit vogeltje (P&T)
Dubbele Jan
En 's avonds en 's avonds is het goed (P&T)
Galathea siet den dagh comt aen (Hooft)
Geldeloos je doet me pijn (P&T)
Gelukkig is het land (Valerius) (P&T)
Gildebroeders maakt plezieren (P&T)
Heer Halewijn zong een liedekijn (P&T)
Hier is onze fiere Pinksterblom (P&T)
Hoe rij die Boere? Sit sit so (P&T)
Ik kwam lest over een berg gegaan (P&T)
Ik voele mij gedrongen (P&T)
Ik zeg adieu, wij twee (P&T)
In de hemel is ene dans (P&T)
't Is Sint Anna die komt aan (P&T)
Kom mee naar buiten allemaal (P&T)
Kom nu met zang van zoete tonen (Valerius) (P&T)
De krepelaar ging wand'len (P&T)
Kwezeltje wilde gij dansen (P&T)
Merk toch hoe sterk (Valerius) (P&T)
Mitte confitte kom t' avond thuis (P&T)
Moeke doar staait 'n vrijer oan de deur (P&T)
Molenaartjes wind is zuidenwind (P&T)
's Nachts rusten meest de dieren (Bredero) (P&T)
O Nederland let op uw zaak (Valerius) (P&T)
Schoon lief hoe ligt gij hier en slaapt (P&T)
Schoon lief wilt gij met mij rijden (P&T)
Schoon lieveke waar waarde gij de eerste meiennacht (P&T)
Slaat op den trommele van dirre dom deine (P&T)
Springt op en toon je schoen (P&T)
Het spruit aan de bomen (Kun)
Te Kieldrecht daar zijn de meiskens koene (P&T)
Toen den Hertog Jan kwam varen (P&T)
De vastenavond die komt an (P&T)
Het viel een hemels dauwe (P&T)
Wat doet gij al in 't groene veld mooi Bernardijn (P&T)
Wat voor vijand derft ons naken (P&T)
Wie dat zich zelfs verheft temet (Valerius) (P&T)
Wie wil er mee naar Wieringen varen (P&T)
Wie was diegene die die loverkens brak (P&T)
Willen wij het haasken jagen door de hei (P&T)
Die winter is vergangen (schijn) (P&T)
Wij zijn al bijeen al goe kadulletjes (P&T)
Het zou een jager uit jagen gaan (P&T)   (52)
 


Kerstliedjes geleerd op de kweekschool  (1961-1965)

  Do do kindje van de minne (P&T)
Het was een maged uitverkoren (P&T)
In dulci jubilo singet ende weset vro (P&T)
Een kind geboren in Bethlehem (P&T)
Kind'ren zwijgt dan moogt ge horen (P&T)
Ons genaket die avondstar (P&T)
Ons is geboren een kindekijn (P&T)
Ubi sunt gaudia waar de eng'len zingen (P&T)   (8)
 


Liedjes jaarfeesten geleerd op de kweekschool  (1961-1965)

  Alleluja de blijde toon (P&T)
Christus is opgestanden (P&T)
Daar nu het feest van Pasen is (P&T)
Ik wil mij gaan vertroosten (P&T)
Wat zetten z' Onzen Lieven Heer (P&T)
Wij komen alle drie uit vreemde landen (P&T)
Wij komen van Oosten wij komen van ver (P&T)   (7)
 


Canons geleerd op de kweekschool  (1961-1965)

  Als de kat van huis is dansen de muizen (P&T)
Din din din dy kwam fan Brugge (P&T)
Hemel en aarde kunnen vergaan (P&T)
Het is slechts langs de rechte baan (P&T)
Komt en laat ons dansen springen (P&T)
Kom toch en volg mij na (P&T)
Viva viva la musica (P&T)
Zomer is 't in bos en velden (P&T)
Zonder Ceres en zonder Bacchus (P&T)   (9)

    Totaal kweekschool: 76.
 


Anders

       Kerstliedjes van een cd van Herman van Veen  (eind jaren '80)
  Herders hij is geboren
Klein klein Jezuken heb je zulke kou
O herders verlaat uw bokjes en schapen


     (3)
 

   

Totaal: 163 volksliedjes geleerd

(waarbij in het ouderlijke gezin de liedbundel Kun in gebruik was en op de kweekschool de liedbundel P&T)

(de sinterklaasliedjes zijn meegeteld als kinderliedje en staan dus op de afdeling Kinderliedjes).
 


Alle volksliedjes die door Rozemarijn werden gekend en gezongen


Volksliedjes thuis geleerd in kindertijd  (1972-1989)

  Aan d' oever van een snelle vliet
Al die willen te kaap'ren varen
Ain boer wol noar zien noaber tou
De boer had maar ene schoen
Daar kwam ene boer van Zwitserland (P&T)
Daar was laatst een meisje loos
Dat gaat naar Den Bosch toe
Drie schuintamboers
Dubbele Jan
Er was een oorlogsschip
Hannes loopt op klompen
Heb je van de zilveren vloot wel gehoord
In een blauw geruite kiel (Kun) *
In 't groene dal, in 't stille dal (Kun) *
Een karretje op een zandweg reed (Kun) *
Klein vogelijn op groene tak (Kun) *
't Knaapje zag een roosje staan (Kun) *
Kom mee naar buiten allemaal
Komt vrienden in den ronde (slijperswiel)
Langs berg en dal klinkt hoorngeschal **
Mama ik wil een man hê
Merk toch hoe sterk (Valerius) ***
My Sarie Marais
Ontwaak, ontwaak! De morgen breekt aan
Oranje boven, leve de koningin
L'oiselet a quitté sa branche
De paden op de lanen in **
Uren, dagen, maanden, jaren
Waar de blanke top der duinen **
Word wakker, 't zonnetje is al op
Wij zijn al bijeen al goe kadulletjes
't Zonnetje schijnt zoo heerlijk schoon   (32)
 

            *   Geleerd van mijn oma van moederszijde uit de bundel Kun.
            **   Alleen de eerste paar regels
            ***   Geleerd van mijn zus, die het op school leerdeKerstliedjes thuis geleerd in kindertijd  (1972-1989)

  Engelkens door het luchtruim zwevend
Er is een Kindeke geboren op aard
Ere zij God
De herdertjes lagen bij nachte
Hoe leit dit Kindeke hier in de kou
't Is geboren, het godd'lijk Kind
Komt allen tezamen onder
Midden in de winternacht
Nu zijt wellekome Jesu lieve Heer
O Kindeke klein, o Kindeke teer
Stille nacht, heilige nacht   (11)
 


Volksliedjes geleerd op de lagere school  (1978-1984)

  Hemel en aarde kunnen vergaan
Wilhelmus van Nassouwe *

   (2)
 
            *   Geleerd in de 6e klas (couplet 1 en 6).

       Geleerd op het schoolplein van de lagere school  (1978-1984)
  Als m'n vader en m'n moeder naar de markt toe gaan *    (1)  
            *   Met dansje erbij.

Anders

       Geleerd bij de JOVD Gelderland  (ca. 1987-89)
  Waar der beuken breede kronen (Gelders volkslied)    (1)  

       Kerstliedjes van een cd van Herman van Veen  (eind jaren '80)
  Herders hij is geboren
Klein klein Jezuken heb je zulke kou
O herders verlaat uw bokjes en schapen
O Kerstnacht, schoner dan de dagen
Wij komen van Oosten wij komen van ver (Berline postiljon)   (5)
 

       Ik weet niet meer waarvan
  In naam van Oranje
    (Alleen enkele regels en refrein)
   (1)  


Volksliedjes geleerd tijdens studie Nederlands  (Utrecht, 1990-1996)

       Enkel tekst
  Alle mijn gepeis doet mij zo wee (AntwL)
Arge winter gij zijt koud (AntwL)
Het daghet in den oosten (AntwL)
Egidius waer bestu bleven (Gruuthuse) *
Heer Halewijn zong een liedekijn
Ik zeg adieu, wij twee (AntwL)
's Nachts rusten meest de dieren (Bredero)
Het waren twee koningskinderen
Den winter is een onweerd gast (AntwL)
Die winter is vergangen (schijn) (AntwL)
Wij willen van den kerels zingen (Gruuthuse) *   (11)
 
    * Melodie later geleerd van cd Pacxken van Minnen.

       Tekst en muziek
  Galathea siet den dagh comt aen (Hooft)    (1)  


Volksliedjes geleerd bij de Liederenbank, Meertens  (2000-2003)

  Jan Pierewiet *
Kwezeltje wilde gij dansen *
Het zoude een schamel mersenier **
Tandernaken al op den Rijn **   (4)
 
    * Bij de Liederenbank leerde ik maar een enkele keer de melodie bij een liedje.
    ** Melodie geleerd van cd Pacxken van Minnen.

   

Totaal: 69 volksliedjes geleerd

(waarbij van een stuk of 5 liedjes slechts enkele regels bekend waren; en van 11 middeleeuwse liedjes enkel tekst)

(de sinterklaasliedjes zijn meegeteld als kinderliedje en staan dus op de afdeling Kinderliedjes).
 


Toelichting bij het overzicht


Deze verzameling volksliedjes toont de zangpraktijk van twee generaties van één familie.


Geografische herkomst van de familie

Rozemarijn groeide op in Gelderland (vlak bij Doetinchem) vanaf haar derde jaar, maar was geboren in Utrecht en had in Soest gewoond. Ze volgde de lagere school in de Achterhoek (Gelderland) en haar studie Nederlands in Utrecht.

Haar vader kwam uit Amersfoort, woonde later op meerdere plaatsen door het land en studeerde in Utrecht. Haar oma van vaderskant kwam uit Amsterdam, de opa van die kant uit de regio Rotterdam.

Haar moeder, Marijke, kwam uit Harderwijk. De oma van moederskant kwam uit Groningen en die opa uit de Veluwe/Utrechtse heuvelrug/het Gooi. Marijke volgde de lagere school in Harderwijk en de kweekschool in Amersfoort.

De familie kwam dus redelijk verspreid uit de noordelijke Nederlanden, boven de rivieren.


Liedboekjes en zangcultuur binnen de gezinnen

Mijn oma aan moederskant, oma Cor, kon goed zingen (ze zat haar hele leven bij een koor) en goed pianospelen. Het gezin (in Harderwijk) had de liedbundel Kun je nog zingen in bezit en mijn oma speelde daar ook liedjes uit op de piano.

Mijn moeder Marijke kon goed zingen (en ook bijv. een tweede stem improviseren). Op de lagere school in Harderwijk werden in alle klassen volksliedjes aangeleerd tijdens het wekelijkse zanguurtje (ze herinnert zich met name nog meester Baas in de 4e klas en meester Koot in de 5e, maar het was door alle leerjaren heen).

Marijke volgde de kweekschool in Amersfoort en had muziekles van Renske Nieweg, die een warme pleitbezorgster was van het zingen van volksliedjes. Tijdens haar aanstekelijke muzieklessen gebruikte ze voornamelijk de liedbundel van Pollmann en Tiggers (daar 'de rode bundel' genoemd).

De beide genoemde liedbundels lagen in mijn jeugd op zolder en werden niet gebruikt. Eénmaal heeft mijn oma uit Kun je nog zingen gezongen en mij die middag vijf liedjes geleerd. En één keer heb ik (toen ik me verveelde tijdens een zomervakantie) door de rode bundel (P&T) zitten bladeren en 'Daar kwam ene boer van Zwitserland' uit m'n hoofd zitten leren; mijn moeder leerde mij de melodie.

Marijke had in haar jeugd geen lp's met volks- of kerstliedjes bij haar thuis. Wij hadden in mijn jeugd een lp met traditionele Nederlandse kerstliedjes. Tegen het einde van mijn tienertijd kochten mijn ouders een cd van Herman van Veen met oude kerstliedjes.

Tijdens mijn studietijd volgde ik colleges over o.a. het Antwerps Liedboek en het Gruuthuse handschrift en leerde een heel aantal liedteksten (deels) uit mijn hoofd. Na mijn studietijd kocht ik een cd van Camerata Trajectina (Pacxken van Minnen), waardoor ik van een aantal middeleeuwse liedteksten die ik kende, voor het eerst de muziek hoorde ('Wi willen van de kerels zingen'; 'Egidius'; 'Het zoude een scamel mersenier'; 'Tandernaken').

Daarna werkte ik drieënhalf jaar bij het Meertens Instituut aan de Nederlandse Liederenbank (o.l.v. Louis Grijp). Hoewel ik hier vele honderden liedjes onder ogen kreeg, leerde ik slechts zeer zelden de melodie erbij (ik kan niet van blad zingen).


Verschillen tussen de twee generaties

Marijke leerde tot en met haar achttiende (einde kweekschooltijd) 160 volksliedjes en leerde er later in haar leven nog 3 bij. Ze kende, toen wij de verzameling gingen aanleggen voor de website, dus 163 volksliedjes.

Rozemarijn leerde tot en met haar vierentwintigste (einde studietijd) 54 volksliedjes (en van 11 middeleeuwse liedjes enkel de tekst); zij leerde er later in haar leven nog vier bij. Zij kende, toen ze aan de website begon, dus 69 volksliedjes.


Marijke kende 15 kerstliedjes uit haar jeugd van thuis, 1 van de lagere school, 8 van de kweekschool en leerde er later nog 3 van een cd; dus 27 traditionele kerstliedjes in totaal. Rozemarijn kende er 11 uit haar jeugd en 3 van een cd; in totaal 14 traditionele kerstliedjes.


Marijke had, in de jaren '50, nog 18 volksliedjes geleerd op de lagere school; Rozemarijn leerde vijfentwintig jaar later, eind jaren '70, slechts 3 volksliedjes op de lagere school (waarvan één van kinderen op het schoolplein; in de klas enkel het Wilhelmus en een canon).


Marijke leerde 76 volksliedjes op de kweekschool tijdens de muzieklessen van Renske Nieweg. Als zij een andere opleiding had gedaan, had ze waarschijnlijk niet in totaal 163 volksliedjes gekend, maar 87. Waarschijnlijk had Rozemarijn dan op haar beurt een stuk of 5 liedjes (nl. liedjes uit P&T) minder gekend in totaal, 64 volksliedjes totaal.

Er waren slechts 9 liedjes die Rozemarijn wel kende en Marijke niet. Dit waren 7 middeleeuwse liedteksten die zij tijdens haar studie was tegengekomen en 2 liedjes die zij op het Meertens Instituut bij de Nederlandse Liederenbank leerde. (De liedteksten waren: 'Alle mijn gepeis'; 'Arge winter'; 'Het daghet in den oosten'; 'Egidius'; 'Het waren twee koningskinderen'; 'Den winter is een onweerd gast'; 'Wij willen van den kerels zingen'. De 2 liedjes waren: 'Jan Pierewiet'; en 'Het zoude een schamel mersenier').
Liedjes die wij niet kenden


Er staan een stuk of vijfendertig liedjes op de website, die zowel Rozemarijn als Marijke niet kenden. Die moeten buiten beschouwing worden gelaten bij het inzicht dat deze website geeft van de volksliejes-zangpraktijk van twee generaties.

Er waren verschillende redenen om de liedjes toch op de website te zetten, vaak als service naar de bezoekers van de website (nog een paar liedjes van Valerius, een paar liedjes die veelvuldig in liedboekjes voorkwamen, wat extra middeleeuwse liedjes, enz.).

Het gaat om de volgende liedjes.


Liedjes die niet bekend waren in de familie (maar wel op de website zijn terechtgekomen):

•  Alle man van Neêrlands stam  (Kun)
•  Als de rombom heeft geslagen  (P&T)
•  Help nu uzelf zo helpt u God  (P&T)
•  Here kere van ons af  (Valerius)  (P&T)
•  Holland met zijn malse wei  (Kun)
•  Laat zang en spel tamboer en fluit  (Valerius) (P&T)
•  De meimaand is in 't land lief kind  (Kun)
•  Op meisjes in den rondedans  (Kun)
•  Plompaard en zijn wuvetje  (P&T)
•  Stort tranen uit schreit luide  (Valerius)  (Kun/PT)
•  Den uil die op den peerboom zat  (P&T)
•  Waar dat men zich al keert of wendt  (Valerius) (P&T)
•  Wat zullen onze patriotjes eten  (P&T)
•  Des winters als het regent  (P&T)

Middeleeuwse liedjes
Met name middeleeuwse (en ook enige andere historische) liedjes, die ik bij de Nederlandse Liederenbank geregeld langs had zien komen.
•  Daar gingen twee gespeelkens goed
•  Daar staat een klooster in Oostenrijk
•  Daar was een sneeuwwit vogeltje
•  Daar zou een meisje gaan halen wijn
•  Gekwetst ben ik van binnen
•  Ik stond op hoge bergen
•  Ik zie die morgensterre
•  Komt hier albij en hoort een klucht (Pierlala)
•  Een meisje moest om water gaan
•  Die nachtegaal die zank een lied
•  Rijk God wie zal ik klagen
•  Toen Hanselijn over de heide reed
•  Het viel een hemels dauwe
•  Het voer een maagdelijn over de Rijn
•  Het waait een windeken koel uit den oosten
•  Het was een kind zo kleinen kind
•  Zachtjes klinkt het avondklokje

Jaarfeesten
•  Er kwamen drie koningen met ene ster  (P&T)

Canons
•  Drie ganzen in het haverstro  (P&T)
•  Waar ik ga waar ik sta  (P&T)


Ook de meeste provincieliederen (op twee na) kenden wij niet en staan enkel op de website als service aan de bezoeker.

Overzicht herkomst kinderliedjes


Een soortgelijk overzicht van alle kinderliedjes (en sinterklaasliedjes) die binnen de familie werden gekend en gezongen, staat op onze afdeling Kinderliedjes:

link        


Kinderliedjes       Popliedjes       Dutch folk songs

Home       Zoek       Links       Oproepjes       Gastenboek       Colofon